Mia Schmidt Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Silkeborg
Velkommen

                                       
                   


Har du lyst til at invitere naboer, familie, venner, kollegaer, strikkeklubben eller andre til et dagligstuemøde eller fyraftensmøde kommer jeg gerne. Kontakt mig gennem denne side eller send mail:
mia.schmidt@silkeborg.dk
  
Jeg er parat til en debat om alle emner: skal vi have et nyt stadion?, Nordskovvejen, er Silkeborg kommunes skolevæsen godt nok?, hvordan er det at være ældre i Silkeborg?, Gør vi nok for kulturen i Silkeborg, og meget andet

Velkommen til min hjemmeside
 

Jeg hedder Mia Schmidt.

Jeg er uddannet sygeplejerske og visitator og bor i Silkeborg med min familie.

Jeg er byrådsmedlem for De Konservative, næstformand i Børne-Ungeudvalget og medlem af Ældre-Handicapudvalget. Desuden er jeg medlem af Handicaprådet, Integrationsrådet samt medlem af Grundlisteudvalget.
Endvidere er jeg folkevalgt til Repræsentantskabet for Eniig.
Jeg sidder nu i Byrådet i min 4. periode, og var desuden også i byrådet fra 1986 -1989, hvor jeg blev valgt som det hidtil yngste medlem. Jeg genopstiller til byrådsvalget 21. november 2017 og håber på din stemme!  
Jeg er en meget alsidig og kreativ person. Derfor kan du bl.a.både finde puslespil og grønne madopskrifter på hjemmesiden, men først og fremmest POLITIK!


Har du spørgsmål til mig, er du meget velkommen til at kontakte mig på:

mia.schmidt@silkeborg.dk  eller skrive her på gæstesiden. Så svarer jeg! Du kan også møde mig på Facebook.


 

”I korte træk” mener jeg:
Det sociale ansvar er kernen i  konservativ politik.
Samfundet skal måles på, hvordan de svageste behandles!
Derfor er jeg konservativ!
Vi skal have skærpet fokus på de borgere, der har behov og turde
gøre op med "
ret og krav mentaliteten"!
Vækst, udvikling og dynamik er grundstenen for et velfungerende
samfund og fortsat velfærd! 

I Silkeborg Byråd vil jeg bl.a. arbejde for:

·        Silkeborg skal være en god kommune at bo, arbejde og     
færdes i.

·        En folkeskole med fokus på faglighed og trivsel i samarbejde
med forældrene.

·        Fleksible ordninger på 0-6 års området. Pasningsgarantien    
skal fastholdes.

·        En værdig og respektfuld ældrepleje med tillid og tryghed.

·        Handicappede og sindslidende skal kunne deltage i samfundet  
på lige fod med andre.

·        Fastholde og styrke byens aktive kultur-og fritidsliv.

·        Et stærkt og velfungerende erhvervsliv, der skaber gode
arbejdspladser og vækst.

 

Dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Det er Silkeborg
Kommunes værdier. Det er også værdier, der er helt afgørende i
konservativ politik. Jeg er parat til at arbejde videre for at styrke
disse i Silkeborg Kommune!Social-og ældrepolitik

Kommunen har ansvaret for mennesker, der ikke kan klare sig selv og har pligt til at yde en værdig og respektfuld omsorg. Tillid og tryghed skal være kernen i samarbejdet. Frit Valg er en succes. Det øger indflydelsen på eget liv og er dermed et klart kvalitetsløft. Det er vigtigt at målrette indsatsen på samfundets svageste!

 

Børn/unge/familie

Pasningsgarantien skal fastholdes og være fleksibel, så den tilpasses børnefamiliernes behov. Der skal støttes op om en stærk dialog mellem skole og hjem, samt uddelegeres kompetence og beslutningsansvar. Trivsel og faglighed er vigtige værdier! Folkeskolen er det afgørende led i uddannelsessystemet og skal styrkes!  Det er vigtigt der skabes trygge og fleksible rammer for familierne, så der skabes sammenhæng i hverdagen.

 

Kultur og fritid

Der skal være gode rammer for et aktivt kultur-og fritidsliv i hele kommunen. Det er vigtigt foreningslivets store indsats inddrages og værdsættes.

 

Erhvervs-og skattepolitik

Et sundt og dynamisk erhvervsliv er den vigtigste forudsætning for vækst, gode arbejdspladser og dermed velfærd. Kommunen skal være åben, lydhør og fleksibel gennem en effektiv sagsbehandling. Skatten skal som minimum holdes i ro!

 

Planlægning og trafik

Kommunen skal være god at bo, arbejde, færdes og handle i. Det er vigtigt den tætte dialog med alle lokalråd fastholdes og styrkes. Derigennem skabes de bedste forudsætninger for kvalificerede beslutninger. Der skal være et skærpet fokus på infrastrukturen i kommunen samt parkeringsproblematikken.